eXpert computer

Software

Software nebo též programové vybavení počítače je sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním.

Počítačový program obsahuje sekvence instrukcí, které jsou vykonávány procesorem počítače. Počítačový program je neoddělitelný doplněk hardware počítače. Počítačový software se dělí na dvě základní skupiny. Systémový software a aplikační software (aplikace).
Obsah
1 Systémový software
1.1 Rozdělení systémového software
1.2 Firmware
2 Aplikační software
2.1 Nejčastější typy aplikačního software
3 Související články


 Systémový software

Systémový software je programové vybavení počítače, které umožňuje spouštění nebo zpracování aplikačního software. Typický představitel systémového software je operační systém.

 Rozdělení systémového software
operační systém
jádro operačního systému
nástroje pro správu operačního systému
firmware
firmware vykonávaný procesorem
firmware pro programovatelné hradlové pole

Firmware

Firmware je označení pro software, který je na pevno zabudován v hardware. Typicky např. BIOS počítače v paměti ROM nebo programové vybavení mikrokontroléru v počítačové tiskárně.

 Aplikační software

Aplikační software (programy) je programové vybavení, které je navrženo a vytvořeno pro řešení nějakého konkrétního problému.

 Nejčastější typy aplikačního software
Databázové systémy
Ekonomické a informační systémy
Grafické editory
bitmapové
vektorové
Hry
Internetové prohlížeče (browsery)
Kancelářské balíky
Počítačová podpora výroby (CAD, CAM, CAE…)
Pomocné programy – utility
Poštovní programy
Prezentační programy
Správci souborů a archivační programy
Spyware
Textové editory a DTP programy
Tabulkové kalkulátory
Výukové programy
Vývojové nástroje (nástroje pro tvorbu programů, kompilátory atd.)|zBaL.JoiNtA|